Vanaf € 50 gratis verzending (NL)
Direct uit eigen voorraad
30 Dagen retourgarantie
Veilig shoppen
Contact: klantenservice@golferswebshop.nl

RETOURNERENRetourneren

30 Dagen recht op retour

Het kan gebeuren dat uw bestelling niet overeenkomt met uw verwachtingen. Bij golferswebshop.nl, onderdeel van AROGolf, heeft u het recht uw bestelling zonder opgaaf van reden binnen 30 dagen na de bezorgdatum te retourneren. Het product kan alleen ongebruikt en in originele verpakking geretourneerd worden.
Voor het retourneren van de bestelling zijn de retourkosten voor uw rekening.
AROGolf vergoedt alle betalingen van de klant, inclusief eventuele leveringskosten door AROGolf in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de retour door AROGolf is ontvangen. Tenzij AROGolf aanbiedt het product zelf af te halen, mag gewacht worden met terugbetalen tot het product retour is gehaald of tot de klant aantoont dat het product is teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.
AROGolf gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat bij bestelling is gebruikt, tenzij u een andere methode wenst. De terugbetaling is kosteloos voor de klant.
==========================================================
Modelformulier voor herroeping

(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)
Aan:

AROGolf
Kievitsven 70-E
5249JK Rosmalen

mail: info@arogolf.nl
Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende
de verkoop van de volgende producten: [aanduiding product]*
de levering van de volgende digitale inhoud: [aanduiding digitale inhoud]*
de verrichting van de volgende dienst: [aanduiding dienst]*,
herroept/herroepen*
Besteld op*/ontvangen op* [datum bestelling bij diensten of ontvangst bij producten]

[Naam consumenten(en)]

[Adres consument(en)]

[Handtekening consument(en)] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.
Of gebruik onderstaande flyer: