Welkom

0
Winkelwagen : € 0,00

U heeft geen artikelen in uw winkelwagen.

Subtotaal: € 0,00

Klantenservice

Bedrijfsinformatie

Golferswebshop.nl is onderdeel van AROGolf te Rosmalen.

Bedrijfsgegevens:

  • AROGolf
  • Kamer van Koophandelnummer 59351772.
  • BTW.nr. NL 622543996 B01
  • Bank KNAB
    • IBAN: NL30KNAB0764871234
    • BIC: KNABNL2H

Kievitsven 70-E
5249JK Rosmalen
Telefonisch bereikbaar op 0031 6-10205811.

Contact

Maak gebruik van het contactformulier, stuur een mail naar klantenservice@golferswebshop.nl of bel met 0031 (0)6 10205811.

Uw pivacy

Sinds 25 mei 2018 is AROGolf verplicht om precies te documenteren welke privégegevens van wie wij in bezit hebben, hoelang die bewaard worden en wat hiermee gedaan wordt. Ook hebben klanten en geregistreerden de mogelijkheid om data te laten verwijderen.
In onze privacyverklaring vindt u de informatie hoe deze regels door AROGolf worden toegepast.

Retourneren

30 dagen Bedenktijd

U heeft 30 dagen recht op retour

Het kan gebeuren dat uw bestelling niet overeenkomt met uw verwachtingen. Bij golferswebshop.nl heeft u het recht uw bestelling binnen 30 dagen na de bezorgdatum te retourneren. Dit kan alleen als het product in originele staat is en zo mogelijk nog in onbeschadigde verpakking zit. U kunt dan, zonder opgaaf van reden, uw bestelling retourneren.
Meer informatie voor het retourneren van artikelen, inclusief het modelformulier voor herroeping, vindt u op de pagina "30 dagen Retourgarantie".

Klachtenprocedure

Wanneer u een klacht heeft omtrent uw bestelling via onze webshop, dan kunt dit kenbaar maken via mail en telefoon. Via mail: klantenservice@golferswebshop.nl en telefonisch op nummer 0031(0)610205811.
Binnen 3 werkdagen ontvangt u van ons een terugkoppeling op uw klacht hetzij per mail hetzij per telefoon. Uiteraard streven wij er ook naar om uw klacht daarna zo spoedig mogelijk conform artikel 16 en 17 van de Algemene Voorwaarden. Verder willen u graag wijzen op onderstaande geschillenprocedure van de Thuiswinkelorganisatie.

Artikel 15 - Geschillen
1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2. Geschillen tussen de consument en de ondernemer over de totstandkoming of uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door deze ondernemer te leveren of geleverde producten en diensten, kunnen, met inachtneming van het hierna bepaalde, zowel door de consument als de ondernemer worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Thuiswinkel, Postbus 90600, 2509 LP te Den Haag (www.sgc.nl).
3. Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien de consument zijn klacht eerst binnen bekwame tijd aan de ondernemer heeft voorgelegd.
4. Uiterlijk drie maanden nadat het geschil is ontstaan dient het geschil schriftelijk bij de Geschillencommissie aanhangig te worden gemaakt.
5. Wanneer de consument een geschil wil voorleggen aan de Geschillencommissie, is de ondernemer aan deze keuze gebonden. Wanneer de ondernemer dat wil doen, zal de consument binnen vijf weken na een daartoe door de ondernemer schriftelijk gedaan verzoek, schriftelijk dienen uit te spreken of hij zulks ook wenst dan wel het geschil wil laten behandelen door de daartoe bevoegde rechter. Verneemt de ondernemer de keuze van de consument niet binnen de termijn van vijf weken, dan is de ondernemer gerechtigd het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter.
6. De Geschillencommissie doet uitspraak onder de voorwaarden zoals deze zijn vastgesteld in het reglement van de Geschillencommissie. De beslissingen van de Geschillencommissie geschieden bij wege van bindend advies.
7. De Geschillencommissie zal een geschil niet behandelen of de behandeling staken, indien aan de ondernemer surseance van betaling is verleend, deze in staat van faillissement is geraakt of zijn bedrijfsactiviteiten feitelijk heeft beëindigd, voordat een geschil door de commissie op de zitting is behandeld en een einduitspraak is gewezen.
8. Indien naast de Geschillencommissie Thuiswinkel een andere erkende of bij de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken (SGC) of het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) aangesloten geschillencommissie bevoegd is, is voor geschillen betreffende hoofdzakelijk de methode van verkoop of dienstverlening op afstand de Geschillencommissie Thuiswinkel bij uitsluiting bevoegd. Voor alle overige geschillen de andere erkende bij SGC of Kifid aangesloten geschillencommissie.
 
 

Terug naar homepage